Foreløpige tall fra Norges Råfisklag viser ei totalomsetning på 154,4 mill kroner for uke 47.

Det gir en samlet omsetning på hele 7,2 milliarder kroner for Norges Råfisklag, mot drøye 5,6 milliarder etter samme uke i 2013.

Uke 47 i 2014 ble omsetningen bortimot 40 millioner kroner høyere enn året før, melder Råfisklaget på sine nettsider.

34,9 mill kroner var etter leveranser fra utenlandske båter, mens omsetningen for norske båter, 119,5 mill kroner, var fordelt med 68,3 mill kroner på fryst råstoff, 51,2 mill kroner på fersk og 17 tusen på sjøltilvirket tørrfisk. Totalen var ned fra 161,3 mill kroner uka før p.g.a. lavere omsetning av fryst fisk, ned fra 81,8 mill kroner, mens det var øking for utenlandske leveranser, opp fra 28,4 mill kroner. Omsetningen av fersk fisk fra norske båter var uendret fra uka før. Sammenlignet med uke 47 i fjor kom vi i år bedre ut. Da var totalen 115,4 mill kroner, hvorav 11,5 kom fra utenlandske landinger, mens omsetningen for norske båter da hadde en fordeling på 82,9/21,0 mill kroner på h.h.v. fryst/fersk råstoff.

Omsetningen for utenlandske båter i årets uke 47 kom etter leveranse av fryst fisk fra 6 russiske båter, en autoliner og 5 trålere, en med blåkveite som hovedfangst, av de øvrig hadde 3 av båtene torsk som hovedfangst mens 2 hadde mest sei. I tillegg til de seks russiske leveransene, var det leveranse av fabrikkskipfilet fra to franske og en tysk tråler, og fryst snøkrabbe fra en spansk båt. Levende snøkrabbe fra en latvisk båt hører også med til leveransene av fisk/krabbe fra utenlandske båter i uke 47.

Fremdeles stor aktivitet for havflåten, noe omsetningen av fryst fisk i uke 47. Av torskekvantumet på 3.450 tonn var 1.840 tonn tatt på autoline, 1.360 tonn på trål, og vel 100 tonn hver på garn og snurrevad. I løpet av siste uke, i perioden 20.-27. november, har vi hatt leveranser fra 13 trålere, 7 autolinere, 1 linebåt og 3 snurrevadbåter, og totalen nærmer seg 9.000 tonn rundvekt levert fra norske frysebåter siste uka. Nær 7.000 tonn av dette er torsk, 1.400 tonn hyse og 600 tonn sei. I tillegg er 4 frysebåter inne for levering i dag, to trålere og to autolinere.