Som følge av økte landinger og prisfall i markedet reduseres minsteprisen for alle kveitestørrelsene med kroner 5,- per kilo i forhold til det som framgår av minsteprislisten, melder Norges Råfisklag. Endringen er midlertidig og gjelder for omsetning i perioden 27. september - 9. oktober 2016.

Følgende minstepriser for sløyd kveite uten hode gjelder i perioden:

Kveite under 20 kg, lovlig fanget: kr 60,-

Kveite 20 - 40 kg: kr 55,-

Kveite 40 - 60 kg: kr 45,-

Kveite 60 – 100 kg: kr 30,-

Kveite minst 100 kg: kr 25,-

Med mindre annet kunngjøres innen utløpet av perioden, gjeninnføres minsteprisene som framgår av rundskriv nr 28/2016 for kvanta som omsettes fra og med 10. oktober 2016.