- Det er satt sammen i alt seks kontroll-lag fra tre av de fem regionene i Fiskeridirektoratet, som i første rekke skal følge landinger av tobis ved sildeoljefabrikkene på Vestlandet sier seksjonssjef for kontroll i Fiskeridirektoratet region Midt, Karl Anton Lorgen.

– Vi skal ha ute ett lag hver uke som vil ha fleksibel arbeidstid slik at de kan dukke opp når som helst og kontrollere landinger av fangster ved sildoljefabrikkene. Vi er spesielt opptatt av at fangstene ikke skal ha ulovlig innblanding av annen fisk og minstemål. Vi har tidligere sett at store menger hyse har gått direkte til oppmaling i fisket etter tobis, sier han.

Samarbeid

Direktoratet vil denne gangen også ha et samarbeid med Norges Sildesalgslag, som skal ha inspektører klare ved landinger. De skal artsidentifisere alle fiskeslag ved landing.

– Kontrolloffensiven vil starte i Egersund, men vil omfatte alle sildeoljefabrikkene fra Egersund og nordover til Ålesund. Siden det først og fremst er landinger av tobis vi er opptatt av, vil kontrolloffensiven vare til omtrent 1. juli, men også landinger av andre fiskeslag kan bli kontrollert ut i fra fortløpende risikovurderinger, sier Lorgen.