- Framtida ser på mange måter lys ut dersom forholdene blir lagt til rette for sjømatnæringa., sa styreleder Tore Roaldsnes i sin årsmøtetale på Hotel Bristol i Oslo onsdag. Han kom i talen med sterk kritikk av både Sjømatrådet og programkomiteen i Arbeiderpartiet, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Tore Roaldsnes kom med ramsalt kritikk av Sjømatrådet for å ha vært for sene med å legge tilrette for økt markedsføring av norsk fisk.

Bakgrunnen for kritikken er knyttet til signalene som kom allerede sist sommer om ei grunnlag for sterk økning av torskekvotene i Barentshavet.

- Etter det jeg har fått opplyst, var det liten interesse i styret i Sjømatrådet for å starte arbeidet med å gjennomføre ekstraordinære tiltak, og dette arbeidet kom ikke i gang før i januar etter at Fiskeri- og kystdepartementet sammen med fiskesalgslagene kom opp med 15 millioner kroner. Alle som har arbeidet med markedsføring, vet at det er mye planleggingsarbeid som må til i forbindelse med markedskampanjer. På grunn av denne sendrektigheten, vil ikke aktivitetene få effekt før til høsten, slo Roaldsnes fast og la til:

- Vi er mot leteboring og utvinning i sårbare gyte- og oppvekstområde som Lofoten, Vesterålen og på Mørefelta. Fiskebåt er sterkt kritisk til programkomiteen til Arbeiderpartiet og statsminister Jens Stoltenberg som nylig gikk inn for konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II, sa Tore Roaldsnes.