I en pressemelding fremgår det at Nærings- og fiskeridepartementet nå presiserer kravet i kvalitetsforskriften om innenlands sortering av oppdrettsfisk. Dette er stridens kjerne i saken om slaktebåten "Norwegian Gannet", som har til konsept å hente laks og ørret direkte fra merd, og føre slaktet fisk i bulk til Danmark.

Staten har nektet båten tillatelse, men driften kom i gang gjennom en rettskjennelse tidligere i år.

Nærings- og fiskeridepartementet gjør nå ytterligere presiseringer av sitt standpunkt gjennom å revidere kvalitetsforskriften. Departementet skriver:

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge Fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres og feilene rettes før den fraktes ut fra Norge.

Tydeliggjør forskriften

Regjeringen er opptatt av å sikre god kvalitet på fisken som selges til forbrukere i Norge og utlandet. Derfor presiserer Nærings- og fiskeridepartementet nå i forskriften at fisk med skader og misdannelser skal sorteres, og at feilene skal rettes, før den sendes ut av landet. Dette er i tråd med regjeringserklæringen om at den restriktive linjen for håndtering av produksjonsfisk skal videreføres.

Godt omdømme

Forskriften skal bidra til at fisk av dårlig kvalitet ikke havner ut i markedet. Dette er viktig for å opprettholde det gode omdømmet norsk fisk har i utlandet.

Paragraf 17 stiller krav om at oppdrettsfisk skal sorteres, slik at produksjonsfisk ikke selges til forbrukere. Etter sorteringen kan produksjonsfisken omsettes på to måter; enten til virksomheter innenlands som kan rette feilene på fisken, eller til virksomheter innenlands som produserer fiskemel, fiskeolje eller lignende.

Har vært på høring

Den 31. januar 2019 sendte Mattilsynet et forslag om å endre fiskekvalitetsforskriften paragraf 17 på høring. Her ble det presisert at sortering av oppdrettsfisk skal skje innenlands.

Høringsfristen gikk ut 15. mars 2019. Den reviderte forskriften trer i kraft umiddelbart.