Sivertsens dobbellønn i november og desember, samt etterlønnsavtalen etter nyttår har vært tema for flere medieomtaler. Geir-Inge Sivertsen kommenterte for første gang saken selv i fredagens Dagsnytt 18-sending på NRK, og nå sist i «Politisk kvarter» på NRK mandags morgen.

SV har også levert fire skriftlige spørsmål til Sivertsen, statsministeren og den tidligere næringsministeren om saken.

Hjemme for å rydde

Sivertsen deltok i programmet via telefon, ettersom han i dag er hjemme for å få annullert den mye omdiskuterte etterlønnsavtalen med Senja kommune.

- Men hvilke tanker gjorde du deg du da du trykte «send» på søknaden om etterlønn? Spurte NRKs programleder Håvard Grønli.

- Det skjedde veldig mye i tida etter at jeg ble utnevnt som statssekretær 1. november. Og når jeg da ble bedt om å bekrefte etterlønnsavtalen tre uker senere, så gjorde jeg det uten å tenke over at det ble helt feil med tanke på at jeg allerede hadde tiltrådt en annen jobb.

- Du ble bedt om det? Var det noen andre som hadde initiativet? spør programlederen.

- Neida, det ansvaret er kun mitt eget. Men det skjedde på bakgrunn av en avtale som ble laget for de fire ordførerne som avtrådte. Jeg skulle terminert min del av avtalen.

- Reflekterte du ikke over at du hadde full lønn som statssekretær?

- Nei, jeg reflekterte ikke over det, for en etterlønnsavtale skal ikke være dobbel lønn. Men her ble det også gjort en dobbel feil, ved at det i vedtaket som ble gjort skulle vært sagt at man skulle avregne krone for krone. Og så ble ikke det gjort, slik at det ble dobbel feil.

- Men du måtte vel ta stilling til om du faktisk skulle søke etterlønn eller ikke? spør programlederen.

- Ja, og jeg skulle sjølsagt ikke gjort det, for jeg hadde tiltrådt en annen jobb, svarer Sivertsen.

Jobbet dobbelt

Saken handler om to forhold: Både etterlønnsavtalen etter at Sivertsen fratrådte som ordfører 1. januar, og at han i november og desember mottok full lønn som både ordfører i Lenvik og statssekretær i Næringsdepartementet.

Sivertsen forsvarte fredag at han frem til nyttår mottok dobbel lønn, fordi han faktisk utførte to jobber. Han står fortsatt fast på at det var riktig.

- Jeg var ganske tydelig da jeg tiltrådte som statssekretær at jeg hadde både en rett og en plikt til å avslutte min jobb i Lenvik. Vi var i en heftig innspurt i avviklingen av Lenvik kommune, og jeg var nødt til å holde den kursen slik at vi fikk avsluttet alle prosessene som pågikk frem til vi kunne avvikle Lenvik kommune og den nye kommunen var operativ fra årsskiftet.

- Men var det riktig å heve dobbel, offentlig lønn? spør NRKs programleder.

- Jeg hadde i de to månedene det er snakk om to funksjoner; en som statssekretær og en som ordfører. Og som ordfører hadde jeg en innvilget godtgjørelse som løpte også i de to månedene jeg var ordfører.

- Du har før fått spørsmål om du jobbet 16 timers dager, to fulltids stillinger. Tenker du at dette er et relevant spørsmål?

- Ja, det spørsmålet forstår jeg blir stilt. Men så er det slik at både som statssekretær og ordfører, så er det er ikke noen timeregistrering av hva man gjør i jobben som ordfører, det ansvaret har man hele døgnet man ivareta hele døgnet. I så måte mener jeg at jeg har skjøttet de to oppgavene på den måten jeg var i stand til. Det var ingen ønsket situasjon, det var en kort periode der dette måtte gjøres, svarte Sivertsen.

Fiskeriministeren stilte ikke til debatt i saken, og avsluttet etter den kommentaren sin deltakelse i mandagens radioprogram.

Mener han er ferdig

Mikrofonen ble dermed overlatt til Nettavisens politiske kommentator Elin Ørjasæther. Hun skrev i helga en kommentar der hun mener det er en gåte hvordan Erna Solberg fortsatt kan ha tillit til Sivertsen.

- Dette er god, gammeldags grådighet. En mann som er avslappet til å bruke andre penger. I dette tilfellet har han hevet tre og en halv måneds lønn fra en fattig kommune i Nordnorge, sa Ørjasæther.

Hun påpeker at saken er todelt, hvor den ene delen handler om dobbel lønn som ordfører og statssekretær i november og desember, mens den andre handler om etterlønn for en ordførerjobb som ble avsluttet ved nyttår.

Kong Salomo

- Den første delen er bare umoralsk. Å heve to lønninger og påstå at du gjør to jobber mens du faktisk er statssekretær på heltid. Den andre delen av det er direkte lovbrudd. Og Sivertsen henviser til dette saksfremlegget i kommunen. Jeg har lest det, det er to sider langt. Det er lett å lese, og det står svart på hvitt at det skal avkortes mot ny lønn.

- Men er ikke det kommunens ansvar? spør NRKs programleder.

- Du, hadde han vært en NAV-klient, så hadde han fått klar beskjed om at det var hans eget ansvar å kunne lover og regler.

- Men han er ikke det?

- Nettopp, og det viser at det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Og det som er ille, er at Høyre som parti bagatelliserer dette. Og det skjer etter en høst der vi har lært at er du NAV-klient og snyter staten for langt mindre beløp enn det Sivertsen har gjort, da får du fengselsstraff, sier Ørjasæther.

- Skulle det vært en forskjellsbehandling, skulle det jo gått andre vegen. Vi skulle jo stilt sterkere krav til en tillitsvalgt enn vi gjør til vanlige folk, sa kommentatoren.

- Stinker

SVs Kari Elisabeth Kaski sier bakgrunnen for spørsmålene som er sendt til Sivertsen og statsministeren er avdekke flere forhold.

- Det ser ut som vi har en fiskeriminister som bevisst har gått inn for å skaffe seg mest mulig penger. Jeg synes det stinker av hele saken.

- Bevisst? Du hører jo hans forklaring? spør programlederen.

- Joda, men at han ikke har reflektert over det, gjør jo saken verre. Han har jo bevisst sendt søknad om etterlønn, han har bevisst fått to godtgjørelser som både ordfører og statssekretær. Dette er en type verv man oppnevnes til for at man skal gjøre dem fullt og helt, de er ikke omfattet av arbeidslivsbestemmelser. Det er noe man gjør hele tida, og derfor er det veldig vanskelig å se for seg at han har kunnet skjøtte sine verv med fullt fokus i begge jobbene for dermed å kreve dobbel godtgjørelse. Jeg synes det er spesielt, for å si det mildt, sa Kaski.

Burde satt vekk ansvaret

Hun mener det riktige for en ordfører som får ny jobb, ville vært å overlate avslutningsarbeidet i Lenvik til varaordføreren.

- Hvorfor han mener det å ikke gjøre dette han svare for. Men jeg mener ikke det er riktig å heve full ordførerlønn frem til nyttår.

Tillit er alt

- Men er dette relevant for tillit i et rikspolitisk verv? spør NRKs programleder.

- Ja, selvfølgelig svarte både Ørjasæther og Kaski nærmest i kor.

Kaski tok ordet:

- Vi politikere er helt avhengige av å ha tillit. Og er du statsråd så har du et særlig behov for å ha tillit, både fra statsministeren, folket og Stortinget. Og det mener jeg det er på tide å stille spørsmålstegn ved her, sa Kari Elisabeth Kaski.