Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i det kvoteregulerte området fra 1. april til og med 30. april.

Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i følgende deler av kvoteregulert område og periode:

- Porsangerfjorden fra og med 5. september kl. 12:00 til og med 9. september kl. 12:00

- Nordkyn fra og med 15. september kl. 08:00 til og med 16. september kl. 23:59

- Laksefjorden fra og med 9. september kl. 12:00 til og med 13. september kl. 04:00

- Tanafjorden fra og med 17. september kl. 00:00 til og med 19. september kl. 02:00

- Østhavet fra og med 19. september kl. 02:00 til 22. september kl. 02:00

- Varanger fra og med 22. september kl. 02:00 til og med 26. september kl. 23:59.