Fra 1999 til 2005 var han fiskeri- og landbruksminister, deretter var han Islands finansminister fra 2005 til 2009. Veterinæren Mathiesen er ferdig med politikken – og den islandske bankkrisa - nå er han assisterende generaldirektør i FN-organisasjonen Food and Agriculture Organization, som i høy grad har å gjøre med det som skjedde i Trondheim i forrige uke.