Det melder Sildesalgslaget.

Fortsatt ikke enige

Totalkvoten for kolmule er satt til 929.292 tonn. For nvg-sild ble totalkvoten fastsatt til 651.033 tonn.

– Selv om partene fortsatt ikke er enige om fordelingen, er det gledelig at kvotene er fastsatt i henhold til de faglige anbefalingene fra ICES[1] og eksisterende forvaltningsplaner, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Totalkvote for 2021 på 651 033 tonn med NVG-sild er nesten en 24% økning fra årets totalkvote på 525.594 tonn.

Fiskes mer enn totalkvoten

For kolmule er den anbefalte kvoten for 2021 på 929.292 tonn en nedgang på 20% fra årets totalkvote på 1.161.615 tonn.

– Til tross for at uenigheten om fordeling fører til at det også i år blir fisket mer enn den totalkvoten som er fastsatt, er begge bestandene innenfor trygge biologiske rammer. Det er ingen grunn til å tro at dette vil endre seg i 2021, sier Ingebrigtsen.

Når det gjelder avtaler om soneadgang for norske fiskere i andre lands soner, blir dette gjennomført som bilaterale forhandlinger senere på året.

De endelige kvotene for norske fiskere for neste år vil bli klare etter at reguleringene er fastsatt og det foreligger endelige tall for kvotebytter og årets fiske. Reguleringsarbeidet gjennomføres i år skriftlig på grunn av situasjonen med covid-19.