På den store fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim i august vil Wärtsilä presentere et helt nytt designkonsept som kan bli fremtiden for kombinerte snurpere og trålere. Den viktigste nyvinningen er et skånsomt håndteringssystem for fisk, som transporterer snurpefangsten fra nota og inn i tankene med nedkjølt sjøvann uten bruk av fiskepumpe.

Wärtsilä Ship Design har over 40 års erfaring med design av unike fiskefartøy som oppfyller høye kundekrav til lavt drivstofforbruk, optimalisert skrog, og operasjonell fleksibilitet. Basert på denne erfaringen har selskapets skipsdesignere, i tett samarbeid med Wärtsiläs industridesignavdeling, utviklet et helt nytt fartøykonsept for kombinerte snurpere/trålere. Den nye fartøyløsningen, som foreløpig har betegnelsen «Gentle Fish Handling Concept», vil bli presentert for fiskeribransjen på messen Nor-Fishing i Trondheim 14. til 17. august.

- En av hovedmålsetningene for utviklingsarbeidet har vært å finne fram til et mer skånsomt håndteringssystem for fisken som tas om bord fra snurpenota. Vi har landet på et forslag om å utstyre skipet med en innretning som transporterer fisken fra nota og ned i nedkjølte saltvannstanker uten bruk av fiskepumpe. Innretningen behandler fisken mer skånsomt enn noe av det vi har sett på fiskebåter tidligere, og dette vil være med på å sikre fiskens kvalitet helt frem til fiskemottaket, forklarer Wärtsiläs erfarne skipsdesigner Trygve Eiken.