Politiet ble ifølge NRK varslet om brannen ved femtiden torsdags morgen, og flammene sto etter hvert høyt til værs fra bygget. Ingen personer kom til skade.

Det var en stund fare for spredning til andre bygg, men denne avtok etter hvert, ifølge NRK.

Vindretningen var også gunstig, slik at de store mengdene giftig røyk gikk ut over havet og ikke inn over bebyggelsen.

Per Arvid Pedersen, som har tatt bildet av brannen, forteller til Kyst og Fjord rundt klokken 08.00 at bygget nå fremstår totalskadet, og at det nå kun gjenstår etterslukking i ruinen.