- Dette angår spesielt fiskerne som er på havet, eller fiskere som planlegger å dra ut på havet. Ikke alle fiskere har muligheter til å orientere seg om fiskeriene via nettet, eller de er utenfor internettdekning. Disse er derfor avhengig av at fiskerimeldingene kringkastes via radio, heter det i et styrevedtak i laget.

Styret mener den tradisjonelle meldingstjenesten over radio er med og forebygger mot misforståelser der fiskere og andre utfører «handlinger i god tro uten å vite at dette strider mot pålegg fra Fiskeridirektøren».

- På samme måte vil fiskere som via radio får vite at aktuelle fiskeområder er gjenåpnet kunne dra på havet. Fiskerimeldinger er av praktiske årsaker viktig. Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag ber derfor om at fiskerimeldingen opprettholdes til samme tid og i samme kanal.