Fra å ligge på det det laveste aktivitetsnivået så langt i år, gikk fisket i forrige uke litt mer tilbake til normalen for årstiden. Råfisklaget skriver i sin ukesrapport for uke 30 at det meste av ferskomsetningen dreier seg om Finnmark, der teinefanget kongekrabbe står for en vesentlig del av omsetningen, sammen med torsk, hyse og sei tatt på snurrevad, line/autoline og trål i Øst-Finnmark.

I Vest-Finnmark er det snurrevad og seinot som står for det meste av leveransene. Det er ifølge Råfisklaget et beskjedent antall båter i hver av redskapsgruppene som står for det meste av leveransene.

Etter et par uker med total stillstand i Vesterålen kom det en ferskleveranse av blandingsfisk tatt på garn levert Myre mot slutten av uka.

Omsetningen i uke 30 nådde 105 millioner kroner, opp fra 70 millioner kroner uka før.