– OV ”Bøkfjord” er betydelig mer miljøvennlig enn tilsvarende fartøy. Vi fjerner ikke bare støy når vi er i nærheten av tettsteder, det tar i tillegg bort forurensing. Her har vi kommet opp med en løsning som er både innovativ og fremtidsrettet, forklarer Kystverkets prosjektleder for byggingen av det nye fartøyet, Kurt-Ivar Gram Franck i en pressemelding.

I tillegg til tradisjonelt fremdriftssystem med tre generatorer som genererer strøm, er båten utstyrt med en stor batteripakke på 850 kilowatt. Batteripakken er fullt integrert med skipets øvrige system.

Batteriene vil hjelpe de andre generatorene med toppbelastningene under daglig drift, som betyr at de ikke behøver å starte opp en ekstra motor. I tillegg vil batteriene sørge for strøm til fartøyet under kailigge om natten. Hybridløsningen er også tilrettelagt på en slik måte at det kan ta nesten alle typer landstrøm som tilbys i havnene.

– Løsningen betyr at vi til sammen kan spare 25 prosent drivstoff, som igjen betyr at det forurenser mindre og krever mindre vedlikehold, forklarer Franck.

Selv om løsningen på langt nær et rimelig alternativ på kort sikt, ser Kystverket det både som en miljømessig riktig og økonomisk god løsning på lang sikt.

– Den hybride løsningen er beregnet inntjent etter cirka ti år. Hovedsakelig på grunn av innsparing i drivstofforbruk og vedlikeholdskostnader. Eksempelvis kan vi nøye oss seg med kun å ha én av de tre generatorene i gang når vi utfører oppdrag ute på sjøen, mens vi så bruker overskuddsstrømmen til å lade batterier. Batteriene bruker vi så til å utjevne toppbelastningene og til forbruk ved kailigge, slik at vi slipper å benytte havnegenerator, forteller Franck.

OV ”Bøkfjord” er fartøy nummer tre i rekken av nybygg for Kystverket. I henhold til fartøyfornyingsplanen skal ytterligere tre til fem fartøy på plass.

Prosessen med fartøy nummer fire, som skal hete OV ”Ryvingen”, er allerede i gang. Planlagt levering av dette fartøyet er 2018. Avtalen som skal inngås vil også omfatte opsjon på levering av ytterligere ett fartøy.

OV ”Bøkfjord” er et såkalt multifunksjonelt fartøy, og skal gå i tjeneste i Troms og Finnmark. Der skal det brukes både i vedlikeholdsarbeid i farledene og i forbindelse med eventuelle oljevernaksjoner eller andre beredskapsoppgaver.

– Denne typen multifunksjonelle fartøy, OV ”Bøkfjord” og de to foregående OV ”Utvær” og OV ”Skomvær”, er spesielt tilpasset de utfordrende oppgavene som Kystverket har. De fungerer svært godt innen vedlikeholdsarbeid og oljevern langs den krevende kysten vi har i Norge. I praksis gjør de nye fartøyene oss enda bedre i stand til å utføre de viktige samfunnsoppgavene vi er satt til, sier daglig leder i Kystverket rederi, Trond Røren.

– De nye fartøyene representerer også et kjempeløft med tanke på arbeidsforhold for dem som har fartøyene som sin arbeidsplass, sier han videre.

OV ”Bøkfjord” skal døpes i Ålesund torsdag 15. september, og vil straks etter dåpen vende baugen mot regionen der den skal gå i tjeneste.

Fakta om OV "Bøkfjord"

Bygd: 2016 ved Hvide Sande Shipyard – Steel – Service, Danmark

Type: Multifunksjonelt oljevernfartøy

Lengde: 44 meter

Bredde: 11.40 meter

Bruttotonnasje: 937 BT

Servicefart: 11 knop

Maksfart 13,4 knopp

Kapasitet oljeoppsamling: 170 m³

Kapasitet kran: 2800 kg v/21,4 meter, 7000 kg/11,0 meter

Mannskap: 9 per skift, 2 skift. Køyplass til 16 personer