Til sammen har Fiskeridirektoratet frem til i dag registrert 70 søknader om gratis utviklingskonsesjoner. Fem av dem er innvilget, 23 er avslått, mens 42 så langt ligger ubehandlet. Grunnet postgang og tiden det tar å få registrert søknadene vil ikke direktoratet ha den endelige oversikten over antallet klart før etter helga.

Antallet innvilgede søknader omfatter 38 utviklingskonsesjoner på 780 tonn hver, noe som åpner for et totalt volum nær 30.000 tonn biomasse i sjø.

Og om alle ubehandlede søknadene skulle bli innvilget, snakker man om et totalt volum på nærmere 300.000 tonn biomasse.

En av de sist ankomne søknadene kommer fra Erko Seafood AS, som ønsker seg sju utviklingskonsesjoner basert på et design utviklet av Global Maritime. I dette konseptet skal fisken lengre til havs i en flytende stasjonær oppdrettsplattform.

– Global Maritime leverte designet på verdens første havmerd. Nå viderefører vi vårt bidrag til å utvikle oppdrettsindustrien med innovative og banebrytende løsninger. Gjennom vår kompetanse fra offshore olje- og gassindustrien og erfaring med leveranser av havmerder, bidrar vi til å flytte oppdrettsindustrien lenger ut på det åpne hav, sier Global Maritimes administrerende direktør Egil Kvannli.

Disse søknadene ligger til behandling:

Nr.SøkerInnkommet datoOmsøkt størrelseKonseptFylke
1Atlantis Subsea Farming AS29.01.20166 tillatelser (4680 tonn)Nedsenkbare oppdrettsanleggTrøndelag
2Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA18.03.201615 tillatelser (11 700 tonn)Halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stålTroms/Finnmark
3Marine Harvest Norway AS15.04.20168 tillatelser (6240 tonn)"Marine Donut" heldekkende, lukkede enheterNordland
4Lerøy Seafood Group AS18.04.20169 tillatelser (7020 tonn)"Pipefarm" lukket flytende lengdestrømsanleggHordaland/Sør-Trøndel./ Troms
5Stadion Laks SUS26.04.201615 tillatelser (11 700 tonn)"Stadionbassenget" - lukket flytende bassengSogn og Fjordane/ Møre og Romsd.
6Marine Harvest Norway AS01.06.20166 tillatelser (4680 tonn)Oppdrett i lukkede enheter i bulkskipSogn og Fjordane
7Eide Fjordbruk AS01.07.20163 tillatelser (2340 tonn)"Salmo Zero" - lukkede sjøanlegg med resirkulering av produksjonsvannHordaland/Sogn og Fjordane
8Cermaq Norway AS19.07.201610 tillatelser (7800 tonn)Teknologi for økt ressursutnyttelse, fiskevelferd og lusebekjempelseNordland
9Kvarøy Fiskeoppdrett AS24.08.20164 tillatelser (3120 tonn)"Fish Farm Watch" - operasjonell sanntids miljø- og beredskapsplattformNordland
10Nekst AS07.10.201616 tillatelser(12 480 tonn)"Havliljen"-"Havplattform" - nedsenkbart anleggSogn og Fjordane
11Aqua Viva AS19.10.20166 tillatelser (4680 tonn)Duo-ring, semi-lukket anleggHordaland
12Bolaks Utvikling AS20.10.20166 tillatelser (4680 tonn)"Gras" - grønn resirkulering av akvakultur slamHordaland
13Pure Atlantic AS21.10.201646 tillatelser (35 100 tonn)Laks i skip - NØS>12 milRogaland
14Grieg Seafood Rogaland AS11.11.201610 tillatelser (7800 tonn)Blue Farm, strekkforankret betongmerdRogaland
15Aqua Star Invest AS11.11.20166 tillatelser (4680 tonn)Flytteteknologi, hevertprinsippHordaland
16Ocean Aquafarms AS30.11.201613 tillatelser (10 140 tonn)"Hex Box" offshore arbeidsplattformRogaland
17Osland Havbruk AS18.12.20166 tillatelser (4 680 tonn)"Bunnsolid" betongkontruksjon på bunnenSogn og Fjordane
18Hydra Salmon Company AS08.01.20174 tillatelser (3120 tonn)Oppdrett i lukkede produksjonstankerSør-Trøndelag
19Grimstad Holding AS19.01.20177 tillatelser (5460 tonn)"Akvarium" bulkbåt som lukket oppdrettsanleggTroms
20Eco Fjord Farming AS30.01.20174 tillatelser (3120 tonn)"Oasen" delvis lukket anlegg m/storskala planktonfiltreNordland
21Myre Havbruk AS02.02.20175 tillatelser (3900 tonn)"FLO FLO" oppdrettsmerd med dokkingstasjonNordland
22Biofish Holding AS24.02.20174 tillatelser (3120 tonn)"Biomerden" semilukket anlegg med lus- og rømmingsfrittHordaland
23Mariculture AS03.03.201716 tillatelser (12 480 tonn)"Smart Fishfarm" - helhetlig løsning for åpent havikke oppgitt
24Albatros Technology B.V.20.03.20179 tillatelser (7 020 tonn)"Nereus" flytende RAS-anleggHordaland/Rogaland
25Lerøy Seafood Group ASA23.03.20175 tillatelser (3 900 tonn)"Fjord Farm" komplett konsept med dobbel sikring, slamoppsamling og hinder for lusepåslagHordaland
26Viewpoint Seafarm/Nova Sea03.04.201720 tillatelser (15 600 tonn)Modulært havanleggNordland
27Havkar AS21.04.20176 tillatelser (4 680 tonn)Aqua Terminal - kompakte drifts- og håndteringsløsningerHordaland
28Arctic Seafood Group AS27.04.20173 tillatelser (2 340 tonn)2delt påvekstanlegg i sjøNordland
29Arnøy Laks AS02.05.20174 tillatelser (3 120 tonn)"Aquashield" - akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farerTroms
30Northern Lights Salmon AS12.05.20173 tillatelser (2 340 tonn)"OptiFarm" semilukket med bruk av filtrert vann, barrierduk og transportløsningerTroms
31Erko Seafood AS18.05.201716 tillatelser (12 480 tonn)"North Sea Fishfarm" Bunnfast stasjonær oppdrettsplattform for havoppdrettNordsjøen
32Salaks AS14.07.20179 tillatelser (7 020 tonn)"Fjordmax" semilukket integrert oppdrettsplattformTroms
33Fishglobe AS10.08.20173 tillatelser (2 340 tonn)"FishGLOBE" lukket merdteknologiRogaland
34Eidsfjord Sjøfarm AS15.08.201717 tillatelser (13 260 tonn)"Eidsfjord Giant" lukket anlegg med behandlingsanleggNordland
35Nova Sea AS01.11.20174 tillatelser (3 120 tonn)"Spidercage" lukket offshoreanleggNordland
36Folla Utvikling AS/Bjørøya AS01.11.20176 tillatelser (4 680 tonn)"Fleximerd" åpen oppdrettsmerd som kan lukkes ved behovNord-Trøndelag
37Fleximerd AS03.11.20172 tillatelser (1 560 tonn)Lukket, semilukket og åpent merdsystemNordland
38Cermaq Norway AS03.11.201713 tillatelser (10 140 tonn)"Flexifarm" lukket flytende anlegg med smitterensingNordland og Finnmark
39Gigante Offshore AS07.11.20179 tillatelser (7 020 tonn)OffshoremerdNordland
40Marine Harvest AS10.11.20176 tillatelser (4 680 tonn)"Beck-cage"Sør-Trøndelag
41Freyer Holding AS13.11.20176 tillatelser (4 680 tonn)"Blandevann" vannkvalitet i åpen merdRogaland
42Qed AS13.11.201712 tillatelser (9 360 tonn)Flytende RAS anlegg i sjø
Disse er innvilget:
Nr.SøkerVedtaksdatoAvgrensningKonseptFylke
1Ocean Farming AS (SalMar)26.02.20168 tillatelser (6240 tonn)"Havmerd" basert på offshoreteknologiSør-Trøndelag
2Nordlaks Oppdrett AS07.09.201721 tillatelser (16 380 tonn)"Havfarm" for havbasert oppdrettNordland
3MNH Produksjon AS28.04.20174 tillatelser (3120 tonn)"Aquatraz" - semi-lukket merdNord-Trøndelag
4AkvaDesign AS01.06.20171 tillatelse (780 tonn)Lukket merdteknologiNordland
5Marine Harvest Norway AS01.06.20174 tillatelser (3120 tonn)"Egget" - lukket merdteknologiHordaland/Sogn og Fjordane
Disse har fått avslag:
Nr.SøkerVedtaksdatoOmsøkt størrelseKonseptFylke
1Måsøval Fiskeoppdrett AS15.04.20163 tillatelser (2340 tonn)"Helixir" avlusningsflåteSør-Trøndelag
2Gigante Offshore AS30.06.20168 tillatelser (6240 tonn)"Supertankmerd" - rørkonstruksjon fortøyd på svaiNordland
3Gifas Marine AS30.06.20164 tillatelser (3120 tonn)"SubFishcage" - nedsenkbar stormerdNordland
4Blom Fiskeoppdrett AS22.12.20168 tillatelser (6240 tonn)Teknologi for oppsamling av slamHordaland
5Lerow AS22.12.20168 tillatelser (6240 tonn)"MARKOB" - semioffshore messingnettmerd med fartøybaserte servicetjenesterNordland/Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal
6Norsk Marin Fisk AS og Stjernefarm SUS24.02.20173 tillatelser (2340 tonn)"AkvaHub" - behandling mot lus og AGD med ferskvann i lukket tankSogn og Fjordane
7Eide Fjordbruk AS24.02.20176 tillatelser (4680 tonn)Åpen dataplattform og tilhørende systemerHordaland/Sogn og Fjordane
8Marine Harvest Norway AS24.02.20176 tillatelser (4680 tonn)"Beck-cage" - offshore nedsenkbare burSør-Trøndelag
9Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS10.03.20174 tillatelser (3120 tonn)"Steelline" - lukket produksjonsenhet i syrefast stålHordaland
10Folla Alger AS28.04.20173 tillatelser (2340 tonn)Integrerte laks- og taredyrkingsanleggNordland
11Norsk Sjømat Oppdrett AS28.04.20174 tillatelser (3120 tonn)"EnviroFjord" - Lakselusbehandling ved bruk av damp/varmluft ("Whooshh-systemet")Møre og Romsdal
12Pure Farming AS (WFF)05.05.20176 tillatelser (4680 tonn) evt. 3 tillatelser (2340 tonn)Energinøytral flåteløsning med totalkontroll på lusMøre og Romsdal
13Steinvik Fiskefarm AS05.05.20178 tillatelser (6240 tonn)Flytende lukket oppdrettsanleggSogn og Fjordane
14Bremnes Seashore AS26.05.20176 tillatelser (4680 tonn)Totalkonsept for havbruk på eksponerte lokaliteter, inkl. bruk av tubenotRogaland
15Engesund Fiskeoppdrett AS26.05.20173 tillatelser (2340 tonn)Flytande lukka tilvekstanlegg (betong) i sjøHordaland
16Aqualine AS21.06.201710 tillatelser (7800 tonn)"Aqualine Subsea System" - nedsenket industriell produksjonFinnmark/Troms/ Midt-Norge
17Øyfisk AS/Blue Salmon SUS07.07.20174 tillatelser (3120 tonn)Stålanlegg på svai/lukkede tankerNordland
18SalmoTech AS12.07.20176 tillatelser (4680 tonn)"SalmoWell" - konsept med bruk av ferskvann og bioskjerm kombinert med ny utfôringsteknologiNordland
19Aquafarm Utvikling AS20.10.20176 tillatelser (4680 tonn)Integrerte semi-lukkede oppdrettsanlegg med GPR-merdHordaland/Trøndelag
20Ballangen Sjøfarm AS20.10.20174 tillatelser (3120 tonn)Behandlingsenhet med ferskvann i merdNordland
21SFD Innovation AS20.10.20176 tillatelser (4680 tonn)Teknologi som forebygger lusepåslag og rømming ("Seafarm Pulse Guard")Rogaland
22Lovundlaks AS03.11.20173 tillatelser (2340 tonn)"Akula" - nedsenket produksjon av laksNordland
23Oxyvision/Aakvik Holding14.11.20175 tillatelser (3900 tonn)"Salmoguard" - totalkonsept med barrierer som beskyttelse mot lus, redusert rømmingsrisiko m.v.Møre og Romsdal