Dette melder Redningsselskapet på sine nettsider. Sikkerhetskurs for fiskere (SOFF) er et statlig opplæringstilbud som er obligatorisk for alle som skal ha sin virksomhet på fiskefartøy. Målet er å øke sikkerheten i fiskernes arbeidsdag på sjøen. Regjerningen påpeker at det er viktig for kursdeltagelsen at det fins tilbud som dekker hele landet, og mener at Redningsselskapet med sin tilstedeværelse langs hele kysten vil ivareta dette på en god måte.

- Jeg er svært fornøyd med at Redningsselskapet vil bidra i sikkerhetsopplæringa for fiskerne. Med sin brede erfaring som kursarrangør og ulykkesforebyggende arbeid til sjøs, er jeg trygg på at de vil bidra på en god måte, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Kursskipet «Viksfjord»

Leder for sjøredningsskolen i Stavern, Jarl Berge Larsen, forteller at de ønsker å kjøre et ambulerende opplegg på omtrent de samme stedene som «Kongsnes» og Tromsø maritime skole har gjort til nå.

- Vi har kommet fram til at en kombinasjon av å bruke ambulerende fartøy, Sjøredningsskolen, andre sikkerhetssentre langs kysten og enkelte redningsskøyter og distriktskontor vil være den beste løsningen, sier Larsen.

I løpet av årets seks første måneder er målet å gi kurstilbudet til 400 fiskere. Første kurs er planlagt i Stavern, før skolens eget kursskip «Viksfjord» fortsetter mot Haugesund og Ålesund.

- Vi har allerede en god del av den nødvendige kompetansen på skolen, der mye av den samme undervisningen gis til egne mannskaper og hurtigbåtførere. Når det gjelder det som går direkte på fiskeriaktiviteten, kommer vil til å leie inn folk, forteller Larsen.

Målgrupper

Det grunnleggende sikkerhetskurset er på 45 timer, og målgruppen er:

Fiskere som er registrert i fiskermanntallet

Personer som har fått arbeid på fiskefartøy

Arbeidssøkende som har ønske om å begynne som fisker

Skoleelever ved ledig kapasitet på opplæringsbåten

Innhold

Kurset inneholder grunnleggende sikkerhetsopplæring med innføring i risikoforhold, førstehjelp, sjøredning, brannvern, røykdykking samt verne- og miljøarbeid.

Påmelding og administrasjon

Sekretariatet for sikkerhetsopplæringa for fiskerne ved Tromsø maritime skole videreføres, og vil fortsette å være ansvarlig for påmelding, registrering og utstedelse av kursbevis.