- På årets tokt har vi registrert store konsentrasjoner av hyseyngel i de sentrale og vestlige delene av Barentshavet, skriver havforskerne Elena Eriksen (Norge) og Tatjana Prokhorova (Russland) i en felles oppsummering.

Hyserekrutteringen i Barentshavet var veldig lav på 1980-1990 tallet. Siden har 2003 det vært seks sterke årsklasser, og årsklassen i 2005 var rekordstor. Det førte til at den totale hysebestanden økte fra 500.000 tonn i 2005 til mer enn én million tonn i 2011.

Årets hyselarver har fulgt strømmen langs kontenintalskråninga mot Svalbard, og der har de hatt gode livsbetingelser, melder de to havforskerne, som har registrert yngel lengre enn langtidsmiddelsnivå. Det forteller at yngelen har hatt god tilgang på mat.

- Resultatene viser at det er en god årsklasse av hyse, som etter hvert kan påvirke hysebestanden. Beregnet biomasse av hyseyngel er omtrent 241.000 tonn, og det er seks ganger mer enn i 2012 og 1,4 ganger mer enn langtidsmiddelet. Den store biomassen skyldes at det er fire ganger mer yngel i år enn i 2012. I tillegg er hver enkelt hyseyngel større i år enn tidligere.