Halvårstallene fra Norges Sjømatråd viser det ble eksportert 41 700 tonn klippfisk til en verdi av 2 milliarder kroner første halvår. Det er en reduksjon i volum på 2 prosent, mens verdien økte med 23 millioner kroner eller 1 prosent. Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de viktigste markedene for klippfisk i første halvår.

- Det er spesielt klippfisk av sei som trekker opp verdien, med både økte volumer og priser. Den største veksten har vi sett til Brasil som kan forklares av tidlig påske og bedret markedsadgang. I tillegg har det vært en betydelig verdivekst til Portugal, drevet av økte priser på klippfisk av torsk, sier Ingrid K. Pettersen

I juni har Norge eksportert 5 300 tonn klippfisk til en verdi av 285 millioner kroner. Det er en reduksjon på 23 prosent i volum, mens verdien falt med 49 millioner kroner eller 15 prosent.

Eksportutviklingen for saltfisk. (Grafikk: Norges Sjømatråd)

Saltfisken falt

Saltfiskeksportørene hadde det langt tøffere. Skyhøye priser på råstoff i vinter gjorde at mange lot være å salte torsk. Eksporten endte på

17 000 tonn saltfisk til en verdi av 942 millioner kroner i første halvår 2019. Det er en nedgang i volum på 21 prosent, mens verdien falt med 107 millioner kroner eller 10 prosent. Portugal, Spania og Hellas var våre viktigste markeder for saltfisk i første halvår.

- Den høye prisen på saltfisk av torsk har ført til at noen portugisiske klippfiskprodusenter har nølt med å kjøpe inn norsk saltfisk i påvente av lavere priser. Dette har trolig bidratt til usikkerhet hos norske produsenter av saltfisk, som har ført til lavere produksjon i Norge, sier Johnny Thomassen, Sjømatrådets fiskeriutsending i Portugal.

- Samtidig ser vi at eksporten av Islandsk saltfisk til Portugal har økt, men økningen fra Island har derimot ikke vært stor nok til veie opp for reduksjonen fra Norge, fortsetter Thomassen.

Våre datakilder gir ikke et entydig bilde på utviklingen i konsumet, men vi har indikasjoner på at det er en betydelig etterspørsel, og lite klippfisk tilgjengelig i det portugisiske markedet.

I juni eksporterte Norge 2 800 tonn saltfisk til en verdi av 150 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 18 prosent, mens verdien falt 11 millioner kroner eller 7 prosent.