Open Concept

Samlingen avholdes på Rica Parcken Hotell fra 08.30 til 12.00, og fokuserer på prioritering av fremtidig forskning innen sektoren. FHFs faggruppe hadde et møte i februar hvor det ble arbeidet med å identifisere FoU-satsinger for salt- og klippfiskbransjen.

- Det er disse satsingsområdene som vil bli presentert på samlingen som et grunnlag for en produktiv diskusjon med bransjen, og vi ønsker selvfølgelig at alle næringsaktørene kommer med egne innspill til det de mener blir viktige FoU-satsinger for fremtiden, sier prosjektleder og FoU-koordinator i FHF, Frank Jakobsen.

Programmet inneholder presentasjoner fra Møreforskning, Nofima Mat og SINTEF. Mer informasjon og påmelding finnes på FHFs nettsider.