Norcod sto bak fire av søknadene om dispensasjon fra kystsoneplanen, mens de to lokale aktørene Kime Akva og Wilsgård torsk sto bak de tre siste som fikk avslag. Men de to lokalene aktørene får likevel ja til to søknader, en ved Jøvik i Bergsfjorden (Wilsgård) og en ved Årnesgrunnen i Gisundet (Kime).

Det har vært hard debatt om etablering av torskeoppdrett på Senja. Blant dem som var fornøyde i kommunestyret sist torsdag, var Høyres Louis S. Edvardsen.

– Dette er et historisk møte hvor vi åpner for ei ny næring. Det blir spennende, og det styrker vår posisjon som Norges største sjømatkommune, sa Edvardsen ifølge avisa Nordlys.

Senterpartiets Roy-Willy Hansen ville derimot avslå samtlige søknader.

– Denne saken har skapt et kolossalt engasjement hos folk, og mange er svært kritiske. Jeg mener det er respektløst å se bort fra dette, sa ifølge avisas referat. Hansen mener kunnskapsgrunnlaget rundt etablering av torskeoppdrett er for dårlig, og at man ikke burde behandle disse etableringene som dispensasjonssaker fra planverket, men eller vente på en revidering av kystsoneplanen.