Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Frystomsetningen pr uke 21 i år er på 3.185 millioner kroner, mens ferskomsetningen er oppe i 5.510 millioner kroner. En stor del av den økte frystomsetningen skriver seg fra sluttspurten i 2021 der kvantumet er omsatt på begynnelsen av 2022. Likevel, økt omsetning av fryst råstoff også i uke 6, da foreløpig ukerekord ble satt med 275 millioner kroner, en rekord som ble slått i uke 12 da med 290 millioner kroner.

Omsetningen av fryst torsk pr uke 21 i år er 1.631 millioner kroner mot 1.055 millioner kroner til samme tid i fjor, av kvantum på henholdsvis 54.700 og 51.750 tonn. Når det gjelder omsetningen av fersklevert råstoff, drar torsken opp pga. økte priser til tross for redusert kvantum. Kvantum fersk torsk omsatt så langt er 177.070 tonn, mot 181.970 tonn til samme tid i fjor, mens verdien er opp fra 2.920 til 4.340 millioner kroner.