I en melding fra Fiskeridirektøren fremgår det at fisket innenfor bonusordningen for levende lagring av torsk nord for 62°N stanses fra og med søndag 27. mai kl. 23:59. Torsk som er fisket før stopptidspunktet vil gi kvotebonus når denne omsettes.

Fiskeridirektoratet presiserer at det fremdeles kan fiskes torsk for levende lagring, men at man da ikke vil oppnå 50 prosent kvotebonus. Torsk som fiskes og lagres levende etter stoppen vil da heller omfattes av ferskfiskordningen.

Ifølge ukestatistikken fra Fiskeridirektoratet gjensto det ved inngangen til uke 21 bare 192 tonn på den 4.000 tonn store avsetningen som gis i kvotebonus for å stimulere fangst av levende torsk som mellomlagres i merd.