Det er låsfisket som er det dominerende, men 12 fangster på til sammen 570 tonn er tatt av «direktehåvere». Størrelsen varierer fra 440 g. til vel 500 g. med et snitt på 476 g., men med lite innblanding av G6. Ukens snittpris ble kr. 7,97

Denne uken har fisken kommet lengre inn i Vestfjorden / Ofoten og det er tatt fangster både på Tysfjorden og i ytre deler av Ballangen. Men det er i Lofoten at den største andel av fisken er blitt tatt. Fra fredag ettermiddag oppstod en del uklarheter ang. føring av fisk fra lås og til mottaksanleggene og kjøperne ble avventende med nye kjøp til dette er avklart.

I sør er det en vesentlig mindre aktivitet, vel 200 tonn er låssatt her. Av dette er 100 tonn meldt inn til frysing mens resten er fanget med tanke på ferskleveranse. Denne uke er det solgt ca. 100 tonn til ferskpakking denne uken, melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.