Råfisklaget har sammen med Norges Fiskarlag invitert til fiskermøte på Bø Hotell onsdag og Myre Hotell torsdag.

Temaer på møtet er:

- Markeds- og omsetningssituasjonen

- Sjømatindustriutvalgets rapport

- Meldingsordning for flåten u/ 15 m

- Kvalitet

Kjell Ingebrigtsen, Jan-Birger Jørgensen og Steinar Jonassen fra Norges Fiskarlag deltar i møtet sammen med Rita Maråk fra FHF, Svein Ove Haugland og Brita Å. Rasmussen fra Norges Råfisklag.