Rolig start på havet i det nye året. I slutten av forrige uke økte aktiviteten noe i Nordland, Troms og Finnmark, men fortsatt rolig i sør.

- Såpass kort tid inn i det nye året har vi et beskjedent tallgrunnlag å bygge på, melder Norges Råfisklag.

Av innkomne sedler per torsdag i forrige uke eva det landet vel 910 tonn torsk, 250 tonn sei og 130 tonn hyse som er de viktigste fiskeslagene. Hvis vi ser nærmere på torsken så er fangstene fordelt med 360 tonn av trål, 320 tonn fra garn, 160 på snurrevad, 50 tonn på line og 13 tonn på juksa.

Sonevis er Troms størst med 300 tonn hvorav 270 tonn er fisket med garn. Lofoten/Salten er nest størst med 190 tonn (135 tonn fra trål og snurrevad 45 tonn), Øst-Finnmark følger deretter med 150 tonn (120 tatt med trål og 30 på line), Vesterålen 140 tonn (snurrevad 80 tonn, garn 40 og line 14 tonn), Vest-Finnmark 130 tonn (110 tatt med trål og 15 tonn med snurrevad).