Etter funn av kjønnsmoden torsk på tre av lokalitetene til Norcod, er selskapet nå pålagt utslakting i henhold til selskapets egen utslaktingsplan.

Norcod har sendt inn en oppdatert slakteplan. Det betyr at merdene med høyest risiko for gyting i merd, skal være ferdig utslaktet innen 1. april.

- Vi har derfor gitt selskapet pålegg om utslakting, i til sammen fem merder på tre lokaliteter. Selskapet er videre pålagt å følge opp utviklingen i de resterende merdene, skriver Fiskeridirektoratet i en melding på sine nettsider.

Fra før var Norcod pålagt å slakte ut fisken i to merder grunnet tidlig kjønnsmodning på fisken.

Les også: Norcod må slakte ut to merder