Daniel A. Øien

- Gjennomgående ved kontroll på sjø er at en kommer over redskap som ikke oppfyller kravene til fluktåpninger - det skal være minst to sirkelformede fluktåpninger på hver side på minimum 80 millimeter, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Anne Bjørnsen til Sunnmørsposten.

Kontrollen i Borgundfjorden har til hensikt å sikre bestanden av kysttorsk og hummer. Området er stengt for faststående redskap frem til 1. mai for å ivareta kysttorsken, mens hummeren er fredet frem til 1. oktober.

- Vi vil intensivere kontrollhyppigheten mot de såkalte uformelle omsetningsleddene, sier Bjørnsen. Det er kjent at det foregår utbredt svartfiske av både hummer og fisk.