Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug åpnet forskningshallen Patogen Pilot Plant på Ås, 17. desember. Her skal forskere studere bakterier i et realistisk produksjonsmiljø og forebygge matforgiftning.

- I dag er Norge verdens nest største fiskeeksporterende land og dette gir oss et stort ansvar. Det er helt avgjørende at vi kan si til forbrukerne ute i verden: norsk sjømat er trygg, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Den nye patogene prosesshallen Patogen Pilot Plant fyller behovet for å kunne jobbe med de matbårne bakteriene med størst risiko for forbrukerne. Her skal forskerne produsere, pakke og lagre mat av ulike slag, tilsette bakterier og utvikle metoder som sikrer trygg mat.

Å realisere ambisjonen om å gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon krever et kontinuerlig fokus på hvordan mattrygghet best kan ivaretas.

- Etableringen av Patogen prosesshall er en storsatsing for å trygge norsk sjømatproduksjon. Laboratoriet vil bidra til å øke kunnskapen om mattrygghet og styrke vår posisjon som sjømatnasjon i eksisterende og nye markeder. Jeg håper sjømatnæringen vil bruke denne muligheten og bidra til mange brukerfinansierte prosjekter i dette nye laboratoriet, avslutter Aspaker.