Regjeringa har satt av 2,7 milliardar kroner i Nasjonal transportplan 2014-2023 til fiskerihamner og tilskudd til kommunale fiskerihamneanlegg.

-Fiskefartøy blir stadig større, og klimaendringar kan gi mer ekstremvær. Utbygging av fiskerihavnene er med og gjør det enklere for fiskarane og for foredlingsindustrien på land, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Tiltakene det er sett av penger til i Nasjonal transportplan gjeder i hovedsak utdypninger av innseglinger og områder inne i havnene, dessuten molobygging og moloforsterking.