Det er med på å styrke antydningene om at makrellen har trukket lengre nord – samtidig som det tyder på at makrellbestanden nå er på full fart inn i norsk sone.

Kystfisket i gang

- Det pågår dessuten et kystfiske etter makrell fra Lofoten og sørover langs store deler av kysten. Det tyder på at en stor del av makrellbestanden allerede nå er i norsk økonomisk sone, sier avdelingsleder Paul-Gustav Remøy i Fiskebåt.

Fangsten som Gardar gjorde utenfor Nordland går av agnkvoten fartøyet fisker for agnforsyningen. Samme fartøy har for øvrig tatt en fangst på 50 tonn makrell utenfor Vesterålen tidligere i måneden.