Fra og med 1. januar ble det innført ny forskrift om landings- og sluttseddel. Samtidig forenkler og digitaliserer Fiskeridirektoratet søknadsskjema for dispensasjon for utsatt veiing, melder Fiskeridirektoratet.

Skjemaet skal brukes når en har behov for å transportere fisk med bil fra landingsstedet til mottaket.

Det elektroniske søknadsskjemaet vil være koblet opp mot merke- og deltagerregisteret, og vil bli sendt direkte til de som skal behandle søknaden.

Skjemaet er tilgjengelig for bruk fra mandag 5. januar 2015.

Det nye søknadsskjemaet kommer som et ledd i Fiskeridirektoratets arbeid med å forenkle, fornye og forbedre Fiskeridirektoratet.

De som ikke har tilgang til internett, bes å henvende seg til nærmeste regionkontor for bistand.