I forkant av møtet framholder Norges Fiskarlag at grunnleggende kunnskap om marine økosystem er avgjørende for å sikre en bærekraftig og lønnsom fiskerinæring i framtida.

Strategiplan

Leder Kjell Ingebrigtsen fremhever at han i møtet med Havforskningsinstituttetvil bruke Fiskarlagets strategiplan for Forskning- og utvikling som grunnlag og fremheve at forskning på marine økosystem fortsatt må prioriteres høyt for å fange opp påvirkningen som endringer i klima og havmiljø kan få å si for produksjon, bestandsstruktur og vandringsmønstre.

-Vi ser at dette er noe som kan skape store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser og er derfor svært opptatt av at Havforskningsinstituttet, både som samarbeidspartner og fagmiljø, gjør en best mulig jobb på vegne av samfunnet og oss i næringen, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Styrket forskning

I møtet med Havforskningsinstituttetvil Fiskarlaget tydeliggjøre behovet for styrket ressursforskning, bruk av fiskeridata, mer kostnadseffektiv havforskning og bestandsovervåking.

-Vi mener det er avgjørende at vi får en enda bedre bestandsovervåking og at dette gir oss en god økosystembasert forvaltning, noe som også er med på å definere HIs integritet. Ikke minst er det nå avgjørende å sikre gjennomføring av nøkkeltokt for overvåking av de viktigste kommersielle bestandene, påpeker lederen i Fiskarlaget.