Norges Fiskarlag har ansatt Synnøve Liabø i en nyopprettet stilling som fagsjef. Liabø skal jobbe med et bredt spekter av saker knyttet til nærings- og samfunnsøkonomi, skriver Fiskarlaget i en pressemelding.

- Norges Fiskarlag er avhengig av et godt samspill mellom alle våre engasjerte medlemmer og en faglig sterk administrasjon. Derfor er jeg veldig glad for at Synnøve Liabø har takket ja til å jobbe for Norges Fiskarlag og norske fiskere. Synnøve har en unik kompetanse og svært verdifull erfaring, som jeg er helt sikker på at Fiskarlaget vil dra stor nytte av i årene framover, sier generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag i pressemeldingen.

Sentral plass i forvaltningen

Liabø er samfunnsøkonom fra Norges Handelshøyskole, og har siden 2002 arbeidet i Fiskeridirektoratet hvor hun i dag er seniorrådgiver i Ressursavdelingen. I Fiskarlaget skal hun arbeide med næringsøkonomi, skatte- og avgiftspolitikk, markedsadgang, ressursforvaltning, fiskeriforhandlinger og kvotesystemet.

- Fiskerinæringen er svært dynamisk, og et godt samspill mellom næringsaktørene og forvaltningen er avgjørende. Her står Norges Fiskarlag i en særstilling, og jeg ser fram til å jobbe sammen med de tillitsvalgte og resten av administrasjonen for å utvikle næringen videre og sikre gode rammebetingelser for medlemmene, sier Synnøve Liabø i pressemeldingen.

Til Kyst og Fjord utdyper hun:

- Jeg har trivdes veldig godt i Fiskeridirektoratet, jeg har jobbet her nå i 20 år. Det er vemodig, og det er trist å forlate. Jeg kommer til å savne kollegene mine, men samtidig er det veldig kjekt å kunne jobbe litt videre og jobbe litt annerledes enn jeg har gjort i direktoratet. Jeg ser veldig frem til å jobbe sammen med kompetente folk i Norges Fiskarlag, sier Liabø til Kyst og Fjord.

Ikke over til "den andre" siden

Selv om hun nå går fra statlig forvaltning over til en organisasjon som titt og ofte er en motstemme til statens beslutninger, føler hun ikke at hun nå skifter side.

- Nei, det vil jeg ikke si. For ofte har jo fagetaten og Norges Fiskarlag jobbet sammen. Direktoratet er omforent med Norges Fiskarlag i mange saker, så jeg vil ikke si jeg går over til den andre siden. Men det å jobbe i en politisk styrt organisasjon blir jo å jobbe med en annen vinkel, sier Liabø.

- Du kunne helt sikkert valgt mange ulike ting når du først skulle forlate trygg jobb i staten. Hvorfor valgte du akkurat Norges Fiskarlag?

- Jeg synes det er en veldig spennende organisasjon. Det er en organisasjon med tradisjoner og med en dyktig administrasjon. Og ja, jeg kunne sikkert jobbet med mange ting, jeg jobbet med helsepolitikk og administrasjon før jeg kom til Fiskeridirektoratet. Men jeg synes ressursforvaltning, fiskerinæringa, og maritime næringer generelt er et område hvor det er mye spennende som skjer.

- Fiskarlaget har stått under den del ulik debatt den senere tid, og det er mye som skjer i laget. Kan man si at Norges Fiskarlag står foran en opptur det er interessant å være med på?

- Ja, på lik linje med at direktoratet skal omorganisere, så skal jo også Norges Fiskarlag gjøre det. Nå skal ikke jeg jobbe direkte med den prosessen, men jeg synes jo det er spennende å se hvordan man skal organisere seg fremover. Det skal bli spennende å se hvordan den kompromisslinjen Fiskarlaget er kjent for skal formes fremover. Min rolle og mitt bidrag blir å levere gode faglige vurderinger å legge i bunn for disse prosessene, sier Liabø.

Skal jobbe fra Bergen

Fiskarlagets nye fagsjef er 50 år og født på Helgeland, der hun bodde sitt første leveår. Deretter var hun trønder fram til hun var 12 år gammel - og har stort sett bodd i Bergen etter den tid. Liabø tiltrer sin nye stilling i løpet av våren 2022, og vil ha kontorsted i Bergen sammen med Fiskarlaget Vest og Fiskebåt Sør.