- Norge må få til et fortsatt godt samarbeid med russerne - til tross for at vi må reagere når russerne bryter folkeretten i Ukraina. Det sier leder Rune Rafaelsen i Barentssekreteriatet til NRK.

Han mener at Norge må sørge for økt samarbeid lokalt, samtidig som man sanksjonerer mot Russlands framferd i Ukraina.

- Folk-til-folk samarbeidet er utrolig viktig, og foreløpig er ikke dette rammet av sanksjonene Norge og EU har innført mot Russland. Dette er noe som må fortsette.

– Hva slags beskjeder får dere fra UD om saken?

– Der får vi klar beskjed om at vi skal fortsette med alt det regionale arbeidet, og alle prosjekthåndteringer vi har. Der går alt som normalt.