Det har vært litt mindre fangster på makrellfeltene denne uken enn forrige og det er registrert 20.700 tonn i journalen, mot sist ukes 25.200t. Beste fangstdøgn denne uken var mandagen med 4.819 tonn i journalen. Deretter har det vært labert med fangster fra havet før det tok seg litt opp igjen til helgen og søndag ble det meldt inn 4.337 tonn, skriver Sildelaget i sin siste ukesrapport.

I starten av uken var flåten hovedsakelig lokalisert nord for 63 graden i Norskehavet, men fiskeriet her døde ut fra onsdag av og da dorgerne kom over mye makrell på Vikingbanken kursert flåten sørover og fiskeriet har foregått her siden lørdag.

Fra havet er det denne uken registrert vel 16.000 tonn mens kystflåten har fangstet vel 4.700 tonn.

Makrellfisket langs kysten går fremdeles godt og det er god aktivitet fra Møre og sørover mot Sveio/Bømlo. Vi håper dermed at den positive trenden fortsetter for kystfiskerne samt at den havgående flåten får litt mer trøkk i fiskeriet.

Nordsjøsild

De utenlandske fartøyene er godt i gang med sildesesongen og mye av silda har gått til rognpressing også denne uken. Det er registrert 16.335 tonn i journalen. Fangstene er hovedsakelig tatt nord av Orkenøyene og rundt Shetland. Det har også kommet et par fangster øst av Peterhead.

NVG-sild

Det har også vært noe aktivitet på silda langs kysten og her er låssatt vel 180 tonn denne uken.

Kanten

Det er lite båter på Kanten for tiden, da de fleste jakter etter makrellen. Men vi har registrert noen fangster i journalen, blant annet; 638 tonn med øyepål, 289 tonn med kolmule, 247 tonn med hestmakrell, 45 tonn nordsjøsild og 15 tonn med strømsild.