Blåkveita har i løpet av de siste to ukene også vært størst i verdi av våre fiskeslag, med totalt vel 41 mill kroner, fulgt av hysa med 23,2 mill kroner og torsken med 21.6 mill kroner, melder Norges Råfisklags på sine nettsider.

To perioder

Blåkveitefisket er det som etter starten 28. mai har tiltrukket seg størst oppmerksomhet og aktivitet. Direktefisket etter blåkveite er begrenset til fartøy under28 meterstørste lengde som drifter med konvensjonelle redskaper, innenfor maksimalkvoter på 12,5, 15 og 17,5 tonn rundvekt, avhengig av fartøylengde. Direktefisket er delt i to perioder, der første periode startet 28. mai og 2. periode starter 30. juli. Til første periode er avsatt et kvantum på 3.100 tonn, og til andre periode 1.300 tonn.

Garnfiske

De to første ukene av dette direktefisket er det omsatt nær 2.000 tonn blåkveite til verdi 38,4 mill kroner, fordelt med 1.100 tonn første uka og 900 tonn i uke 23 (4.-10. juni). Første uka var garnfisket i støtet og stod for 570 tonn, altså vel halvparten av totalen, mens i uke 2 av dette fisket tok linefisket mer over med 550 tonn av nevnte 900 tonn, og da var garnkvantumet redusert til 340 tonn.

200 båter

I tillegg er 90 tonn tatt på snurrevad i løpet av begge ukene. Når vi tar bort fartøy som er registrert med kvanta under500 kg, har ca 200 båter deltatt med leveranser så langt, hvorav 110 linebåter, 85 garnbåter og 7 snurrevadbåter. Halvparten av totalen de to første ukene er levert i Troms hvor garnfisket dominerer. Deretter følger Øst-Finnmark med 400 tonn hvor linefisket står for vel 350 tonn, og så følger Vesterålen med vel 300 tonn og Lofoten med 250 tonn. Over halvparten av kvantumet er levert og seddelført rund til gjennomsnittspris alle størrelser kr 19,83 pr kg, mens 650 tonn er levert sløyd u/hode til snittpris 22,97. God etterspørsel har ført til priser som i snitt ligger godt over minstepris.