Pliktkommisjonen som så på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen leverte sin rapport til fiskeriministeren i oktober i fjor. Rapporten var en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble behandlet av Stortinget i mars i fjor.

Fiskeriministerens presentasjon av den endelige stortingsmeldingen vil også bli tilgjengeliggjort via nettet på regjeringens side.