Norge eksporterer allerede et ukjent kvantum av blærene som for få år siden forsvant med sloet. Men sannsynligvis kan eksporten økes ved å produsere svømmeblærer fra flere fiskearter, skriver Kystmagasinet.

Rubin-stiftelsen har vært involvert i å utvikle produksjon og eksport av svømmeblærer. I en rapport publisert i 2006 går det frem at svømmeblærer fra saltfiskproduksjon i forbindelse med Lofotfiskeriet, alene kan produseres flere hundre tonn svømmeblærer. Men det er i første rekke islendingene som har vært flinke til å utvikle maskiner for svømmeblæreproduksjon, samt finne markeder for produktene.

Det finnes 60 - 70 saltfiskprodusenter i Lofoten/ Vesterålen, og en av dem har gått til anskaffelse av en Mesa 850 maskin. Fisket etter Lofot-skrei i Lofoten/Vesterålen er en årlig begivenhet, fra januar til april. I 2004 ble det landet ca. 35.000 tonn skrei i Lofoten. Av dette gikk cirka 20.000 tonn til henging, og cirka 15.000 tonn (cirka fire millioner individer) til saltfiskproduksjon - med ”rygger” som biprodukt. Dette gir et potensial på 320 tonn rå svømmeblærer per år. Da vekten av tørkede svømmeblærer utgjør cirka en fjerdedel av vekten av rå blære, tilsvarer dette et potensial på ca. 80 tonn tørkede svømmeblærer per år, melder Kystmagasinet.