Hvalrossen «Freya» har skapt overskrifter over hele landet denne sommeren. Dyret har besøkt en rekke havner sørpå, der båter og flytebrygger har vært de foretrukne stedene å hvile ut mellom spisingen av skjell og annen føde hun finner på bunnen.

Kunne oppstå fare

Fiskeridirektoratet ble koblet inn i saken før helga, da trykket fra publikum var såpass stort at dyret ble forstyrret og det var reell fare for at det kunne komme til farlige sammenstøt med folk. «Rind» ankom fredag, og har siden da observert situasjonen og informert publikum med henstand om å holde avstand og gi dyret ro.

Har det bra

Mandag sendte Fiskeridirektoratet ut en pressemelding om at oppsynsbåten har avsluttet sitt oppdrag.

- Etter vår vurdering har hun det bra og det ser ikke ut til å oppstå farlige situasjoner. Helt siden fredag har vi observert hvalrossen som har flyttet seg fra Frognerkilen. Siste observasjon av henne er søndag i Snarøykilen i Bærum. Hun det bra, tar til seg føde, hviler og ser ut til å være i god kondisjon. Forholdene rundt henne er rolige, med få tilfeller av nærgående menneskemøter. Vårt inntrykk er at folk respekterer budskapet om å holde avstand. Det er viktig for at vi i fortsettelsen skal unngå at det oppstår farlige situasjoner, skriver direktoratet i pressemeldingen.

«Rind» blir værende i Oslo-området, hvor båten vil utføre andre oppdrag.

- Ved behov vil vi derfor kjapt kunne håndtere nye situasjoner rundt hvalrossen Freya.

Forlot oppsynsoppgaver

Kyst og Fjord kontaktet direktoratet med spørsmål om hva det koster å bruke oppsynsressurser til et slikt oppdrag. Fungerende informasjonsdirektør Nadia Jdaini opplyser at den totale døgnprisen for bruk av «Rind» ligger på 13 000 kroner.

Hun opplyser videre at båten forlot andre oppsynsoppgaver for å gå til Oslo.

- I utgangspunktet skulle «Rind» ha gjennomført fiskerikontroll på redskap og fangst, og annen kystnær informasjonsinnhenting. Det er naturlig at når det skjer ekstraordinære situasjoner, at ressursene brukes der. I dette tilfellet har Fiskeridirektoratet et nasjonalt ansvar for sjøpattedyr, blant annet med tanke på dyrevelferd, sier Nadja Jdaini til Kyst og Fjord.