Roger Vagle

redaksjonen@kystogfjord.no

Svein Vollen har alltid vært fisker. Etter konfirmasjonssøndagen i 1966 mønstret han mandagen etter på båt. Siden har han levd på havet.

Vi møter Vollen i byssa på MS «Ketlin» som står i hallen på Harstad Mekaniske verksted. Der har båten stått siden 11. november. MS «Ketlin» ble for få uker siden kappet i to, og forlenget med seks meter. Arbeidet med båten er nå inne i sluttfasen, og i slutten av mars forlater skuta Harstad, større enn hva den var, og klar til å dra på makrell, lodde- og sildefiske i Nordsjøen.

Mest ombygd i Norge

MS «Ketlin» har nå gjennomgått den tredje store ombyggingen i båtens levetid.

– Jeg er nok i eie av den mest ombygde båten i Norge. Når andre kjøper nytt, bygger jeg om, ler Vollen og skjenker kaffe i koppen.

MS Ketlin, kappet i to.

Kontrasten fra de rolige omgivelsene i byssa, til støyen på dekk er stor. Der hersker det et kontrollert kaos, med sveisestøv, strømledninger, og enorme elementer som skal på plass i tankrommet.

– Man må trå litt varsomt her, så vi ikke får mekanikerne på nakken, ler han i det vi nærmer oss byssa.

– Om ikke lenge skal hele dekket sandblåses, da vil det se bedre ut enn det gjør nå, sier Vollen, som er på fornavn med alle på verftet, enten det er mekanikere, sveisere, eller gutta på kontoret.

– Ja, jeg er jo her stort sett hele uken, følger med på det som blir gjort og hjelper til der jeg kan, så man blir jo fort kjent, sier han.

Båten ble bygget i 1967 og Svein Vollen overtok båten, som da het «Husby», i 1979 og døpte den om til MS «Ketlin». Etter at Vollen overtok har MS «Ketlin» blitt bredere, fått nytt styrhus, ny innredning, skiftet motor to ganger, fått større hekk og baug, og helt nytt elektrisk anlegg, for å nevne noe.

– Jeg har av egne oppsparte midler brukt rundt 100 millioner på båten opp gjennom årene. Jeg har jo hatt denne båten i snart 40 år, og den har kostet å ha i drift, sier han.

Gode priser på råstoff

Selv om kvotene har vært lave, sier Vollen at det er prisene på råstoffet som har berget rederiet.

– Jeg har vært med på flere oppturer og nedturer i denne jobben. Nå er prisene stabilt gode. Jeg tror ikke vi vil oppleve de store kvoteøkningene. Så vi får håpe prisene holder seg, sånn at det fortsatt er mulig å forvalte ressursene i havet og samtidig tjene penger, forteller han.

Fra 48 til 54 meter

Da MS «Ketlin» ankom Harstad Mekaniske verksted i november i fjor, var båtens lenge 48 meter. Når den igjen sjøsettes i slutten av mars er den mer enn 54 meter.

Vollen har oppholdt seg store deler av tiden i Harstad for å delta der han kan i arbeidet med MS Ketlin

– Det er primært for å få større lastekapasitet vi har gjort denne investeringen. Vi har kun hundre driftsdøgn i året så det gjelder å være litt mer effektiv i det vi driver med. Vi øker volumet fra 500 til 700 kubikk. Det sparer oss for noen turer, siden vi kan laste mer når vi først er ute på havet, sier Vollen. Som gleder seg til slutten av mai når mannskapet mønstrer på og de skal i gang med sildefisket.

– Det skal bli spennende å se hvordan båten oppfører seg på havet etter at den er blitt noen meter lengre.

– Hva nå, hva er neste ombyggingsprosjekt?

Vollen klør seg i skjegget og sier:

– Det blir ikke gjort noe mer med denne båten etter dette. Nå er den så optimalisert som den kan være. Med unntak av litt forefallende arbeid, skal den få være slik den nå er. Jeg blir ikke yngre med årene, så skal det gjøres noen store endringer må det bli gjort av andre, sier han.