Dagbladet har de senere dagene satt søkelys på arbeidsforholdene i fiskeindustrien hos et tjuetalls bedrifter i Lofoten og Vesterålen. Onsdag 13. november sirkulerer en nyhet om at det er avdekket en rekke kritikkverdige forhold i industrien.

Dette baserer seg på samme kontrollrunde som A-krimsenteret sendte ut i mars, gjengitt blant annet i Kyst og Fjord.

Dette var blant forholdene som ble avdekket i kontrollen:

  • Mange eldre bygninger hvor arbeiderne er forlagt. Stor variasjon i kvalitet, alt fra nytt til gamle bygninger

  • Flere kritikkverdige forhold i forbindelse med kontroll av forlegninger, blant annet på brannverninstruksen.

  • Det er blitt gjennomført samtaler med et stort antall utenlandske arbeidere. Arbeiderne er blant annet gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn. Det har også vært fokus på samtaler med ledelsen på de ulike fiskebrukene.

  • Det forekommer også brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen. Det er blitt avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid.

  • Noen arbeidere må be om forskudd på lønn fordi det har vært for lite timer denne sesongen, og således ikke hatt råd til å betale for mat og lignende.

  • Flere steder ble det opplyst at arbeiderne hadde 7-8 euro i timen. Dette er under minstelønn for bransjen. Flere opplyser at de ikke får overtid.

  • Det er avdekket forhold og brudd i forbindelse med at arbeidstakere må dekke arbeidstøyet selv. I henhold til arbeidsmiljøloven så skal dette dekkes av arbeidsgiver.

  • På noen plasser har arbeidstakere forsvunnet fra virksomheten når kontrollmyndighetene har møtt opp.