Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med 3 millioner kroner i november til en total eksportverdi på 66 millioner kroner, melder Norges Sjømatråd.

I november økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 19 millioner kroner til totalt 206 millioner kroner.