Årsaken til eksportnedgangen i august skyldes at norske fartøy fisket opp hele kvoten allerede i juli i år, melder Sjømatrådet på sine nettsider.

Verdien falt med 11 millioner kroner, eller 54 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Sør-Korea, USA og Tyrkia var de største markedene for norsk snøkrabbe i august.

- I motsetning til i fjor, da det var en positiv utvikling i eksporten av snøkrabbe i andre halvår, har det i år vært godt fiske og sterk etterspørsel i første halvår, sier Josefine Voraa, skalldyransvarlig i Norges sjømatråd.

I årets første åtte måneder er det eksportert snøkrabbe for i underkant av 809 millioner kroner, en økning på 208 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.