Mye vind store deler av uka prega fisket og omsetninga og sørget for at gapet ble enda større, skriver Norges Råfisklag i sin ukerapport.

Halvert

Torskefisket for kystflåten ble begrenset til 8.500 tonn, som var 8.000 tonn lavere enn tilsvarende uke i fjor. Fisket på innersida i Lofoten er så vidt kommet i gang, men også der har været lagt en demper på aktiviteten. Torskekvantumet levert fra kystflåten fra årets start er ned 14.000 tonn, fra 67.800 tonn i fjor til 53.800 tonn i år, det meste av reduksjonen er kommet i Lofoten.

Råfisklagets omsetning i uke 9 i år ble på 327,0 millioner kroner viser de foreløpige tall. Av dette var 32,1 millioner kroner etter landing fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter var 294,9 millioner kroner, fordelt med 162,5- fra fersk og 132,4 millioner kroner fra fryst råstoff.

I tilsvarende uke i fjor var omsetningen på 635,4 millioner kroner, som sammen med uke 7 var toppuka for året.

Ligger halvannen milliard under

Råfisklagets omsetning per uke 9 i år er vel 2,4 milliarder kroner, og er dermed 1,5 milliarder kroner dårligere an enn til samme tid i fjor. Utenlandske fangster er ned 540 millioner kroner. For norske båter er det en reduksjon på 1,0 milliard kroner. Her er fryst råstoff redusert med 252- til 866 millioner kroner. For fersklevert råstoff er reduksjonen på 747 millioner kroner. Totalt utgjør fersklevert råstoff hittil i år 1.285 millioner kroner i år.