En tariff for fisket etter snøkrabbe har vært etterspurt av medlemmer i en tid, og Fiskarlagets tariffseksjoner har nå landet en avklaring.

Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen uttaler i en pressemelding at de som tariffseksjoner er svært godt fornøyde med å endelig å ha fått på plass en oppgjørsavtale for det relativt nye snøkrabbefisket.

Eget arbeid

Utgangspunktet for avklaringen som nå foreligger, var en enighet ved forrige hovedforhandling, høsten 2022.

Da ble det enighet om en protokoll der partene forpliktet seg til å ferdigstille en snøkrabbetariff, og der forhandlingsutvalgene på begge sider skulle ha med medlemmer med erfaring fra dette fiskeriet.

Tariffarbeidet er nå sluttført og godkjent av både Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen.

Siden dette er en helt ny tariff er partene enige om at avtalen skal evalueres ved neste tarifforhandling, som skal holdes høsten 2024.

Forhandlingsleder for Båteierseksjonen var Tormund Grimstad. FOTO: FISKARLAGET

Langt lerret

Forhandlingsleder for Båteierseksjonen var Tormund Grimstad, mens Ken Ivan Pettersen ledet Mannskapsseksjonens forhandlingsutvalg.

Tormund Grimstad sier han er fornøyd med å ha vært med å bidra til den nye tariffen.

- Jeg har i mange år tatt til orde for en mer kompetansebasert tariff-tenkning og hilser den nye løsningen velkommen, sier sunnmørsrederen i pressemeldingen.

Han mener prinsippene i den nye avtalen er en god start og håper den kan danne grunnlag for en videre satsing i tariffarbeidet, der kompetanse verdsettes og utvikles gjennom måten ansatte i næringen honoreres for sitt arbeid.

- Jeg tror vi i får det aller beste utbyttet i hele verdikjeden når kompetanse får en tydelig prioritert, sier han og legger til at han også ønsker seg et helhetlig og felles tariffsystem for hele næringen der det etableres gode rutiner og system for utdanning, kunnskapsoverføring og kvalitetsfokus i hele flåten.

Grimstad har flere fartøy i sitt rederi Nordnesgruppen, og forteller at han har mellom 15 og 20 lærlinger til enhver tid.

- Jeg brenner for å bidra til kompetansebygging- og overføring. Uten kompetente ansatte vil vi ikke kunne hente ut optimal verdiskaping, mener han.

Ken Ivan Pettersen ledet Mannskapsseksjonens forhandlingsutvalg. FOTO: FISKARLAGET

Fornøyd

Også Ken-Ivan Pettersen sier han på vegne av mannskapet i flåten er fornøyd med grepene i den nye snøkrabbetariffen.

- Vi gjør endringer i måten tariffen settes opp og måten ansatte honoreres på, sier han.

Den nye tariffen har et avklart innslagspunkt for hvor stor prosentvis andel av fangsten som er delingsfangst, samt at det er gjort tydelige avklaringer hva som er fellesutgifter i det relativt nye fisket. Tariffen har også en honorering for ansvar knyttet til ulike funksjoner om bord.

Han understreker imidlertid at det er viktig å evaluere og gjøre erfaringer, noe som det altså også er gjort avklaringer om mellom de to tariffpartene.

– Vi har lite erfaring med oss om dette fisket. Og – avtalen vil jo i praksis bare få gyldighet for neste år, før vi skal evaluere. Det blir sånn sett en testperiode i 2024.

Han er også spent på mottagelsen.

- Ja, jeg er det. Vi er spent på om aktørene i dette fisket vil ta avtalen i bruk siden dette er innrettet som en minimumstariff, og også hvilke erfaringer de spiller tilbake til oss som tariffparter.