Nylig ble framdriftsanlegget overlevert, melder Selfa Arctic i siste nyhetsbrev. Det skjedde på Siemens i forrige uke. Anlegget ble demonstrert i fullskala både for Selfa, Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) og Sjøfartsdirektoratet.

Som kjent må det dispensasjoner til, for å få båten med typebetegnelse Selfa 1099 EL MAX godkjent. Fordi forskriften slår fast at framdriften skal skje ved hjelp av diesel. Dermed må offentlige instanser inn.

Selfa melder at det er lagt ned mye godt arbeid og gjort mange finjusteringer på anlegget for å oppfylle alle kriterier for driftssikkerhet.

Anlegget vil bli installert i fartøyet i løpet av februar.