Også den generelle interessen blant ungdom til å utdanne seg innen sjømatfagene øker. Det viser årets søkertall til vidergående opplæringe, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet.

Oppgang på 12 prosent

– Jeg er utrolig glad for at så mange ungdommer søker seg til de blå yrkesfagene. De siste fem årene har vi sett en dobling i antall unge som søker seg til fiskerirettede utdanninger. Det er veldig viktig, for dette er en næring som vil fortsette å vokse og vil være veldig viktig for oss i fremtiden, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Årets søkertall for videregående opplæring viser at flere elever velger yrkesfag. Flere unge søker seg også til sjømatfagene. Fiske og fangst er et andreårs kurs i den videregående opplæringen og har en økning på over 12 prosent fra 2020 til 2021, mens tilvarende for akvakultur øker med 6 prosent. Totalt er det nå til sammen 589 elever som ønsker seg til sjømatfagene.

Jenteandelen øker

– Ser vi på utviklingen de fem siste årene, har antall søkere til de blå yrkesfagene økt betraktelig. Det er nærmest en dobling i ungdom som ønsker seg til fiske og fangst, mens søkertallene til akvakultur viser en økning på rundt 40 prosent.

Andelen jenter som søker seg til sjømatfagene er på 21 prosent. Antall jenter som søker seg til fiske og fangst er økende, det er også jenteandelen.

Norsk TikTok-stjerne inspirerer ungdom

Flere unge får øynene opp for fiskeri som mulig karrierevei. Forrige uke møtte fiskeri- og sjømatministeren møtte TikTok-stjernen Benjamin Bakke (24). Med navnet "Fisherbenny" gir han innblikk i livet som fisker i Nordsjøen. Videoene har inspirert millioner av unge til å ville bli fiskere.

– Jeg heier på "Fisherbenny" og videoene hans. Norge trenger at flere unge velger fiskeryrket, sier Ingebrigtsen.