Med Russland ute av det internasjonale havforskningsrådet ICES blir det ifølge forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet ekstra viktig at Norge og Russland holder direkte kontakt.

– På grunn av at vi må utvikle kvoterådet bilateralt, så er det viktig at vi kan møtes å diskutere hvordan det står til i bestandene. En kan få gode diskusjoner som ofte kan være litt vanskeligere når en må møtes digitalt, sier Huse til NRK.

Møtet er planlagt avholdt på forskningsinstituttet NIBIOs senter i Pasvikdalen. Møtestedet er valgt for å gjøre reiseveien kort for de russiske forskerne.

Nå står det på om russerne blir innvilget visum for å reise til Norge. NRK skriver at Norge og Russlands avtale om forenklet visumbehandling er ute av funksjon på grunn av sanksjonene mot Russland, og at det kan ta opp til åtte dager å få innvilget visum.

– Det avhenger litt av visumsøknader. Vi håper at det skal la seg gjøre, sier Huse.

Havforskningsinstituttet har regjeringen i ryggen når de nå innleder direkte samarbeid med russiske forskere til tross for ICES-boikotten.

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at eventuelle visumsøknader fra Russland behandles løpende på individuelt grunnlag.

Fiskeridepartementet er kjent med møtet, og støtter gjennomføringen.

– Det er viktig at forskere fra begge land nå møtes for å se på alternative løsninger for å sikre en kvotefastsettelse for 2023, sier statssekretær Vidar Ulriksen til NRK.