- Rent hav er en hovedsak for Venstre og vi har igjen valgt å prioritere hav, og fiskeri- og sjømatnæringa. Vi i Nordland Venstre er svært fornøyd med satsinga som Venstre legger opp til for 2018, sier Arne Ivar Mikalsen fra Hadsel, som er medlem av Venstre fiskeripolitiske utvalg.

- Vi har fått gjennomslag for at lusekontroll i oppdrettsnæringa skal styrkes med 20 millioner kroner, og at vi styrker de næringstiltakene i fiskeriene og sjømatnæringa som Regjeringen ville redusere fra 2018. Det er også veldig bra at det er lagt inn 4 millioner kroner til kartlegging av grunnforholdene på Namdalskysten/Sklinnabanken. Den saken er aktualisert på grunn av giftforekomster i blant annet kveite i området. Det er avgjørende at vi satser på forskning og monitorering av kysten vår.

Her er Venstres satsinger på rent hav, fiskeri og havbruk:

- Tiltak mot marin forsøpling: 80 millioner kroner.

- Kunnskapsløft for havet, bestandsforskning: 25 millioner kroner.

- Marint innovasjonsprogram: 30 millioner kroner.

- 30 studieplasser havteknologi ved Høgskolesenteret i Kristiansund

- Økt lusekontroll, 20 millioner kroner fordelt på Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

- Tilskudd til velferdsstasjoner: 2,2 millioner kroner.

- Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere: 2,1 millioner kroner.

- Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene (inkludert føringstilskudd): 16,9 millioner kroner.

- Sett Sjøbein: 2,5 millioner kroner.

- Kartlegging sjøbunn Sklinna/Namdalskysten: 4 millioner kroner.

I tillegg til satsing på rent hav og styrking av næringa, vil Venstre heve fiskerfradraget til 300 000 kroner, med sats 41 prosent. Det er i dag på 150 000 kroner, med sats 30 prosent.