- Arbeidsutvalget i Nord Fiskarlag viser til ukestatistikk for uke 32 og Ferskfiskordning lukket gruppe, der det allerede er oppfisket 42% av avsetningen.

Nord Fiskarlag ber med dette om at Fiskeridirektoratet innfører strakstiltak for å bremse fisketakten.

- Vi foreslår at ferskfiskordningen reguleres ved et maksimalt kvantum fiskefartøy kan benytte seg av ferskfiskordningen, da eksempelvis at maksimalt 30% av fartøyets torskekvote/rederikvote ved årets start kan fiskes av torskeandelen i ferskfiskordningen, skriver laget i sitt vedtak som er signert daglig leder Hanne Fagertun.

- Herunder kan det ikke avregnes prosent av torskekvoten som en del av ferskfiskordningen.